Örülök, hogy megkereste Károlyháza weboldalát

Károlyháza Magyarország észak-nyugati csücskében, Győr-Moson-Sopron megye északi részén fekszik. A település lélekszáma 550 fő, területe 11 km2. A falut K-Ny-i irányban országos, sőt nemzetközi közlekedési és energiaszállítási vonalak szelik át. A település rendelkezik az elektromos energia befogadására alkalmas 120 kV-os állomással. Károlyháza a Budapest-Győr-Bécs közlekedési folyosóba esik. A falu az M1 jelű Budapest-Hegyeshalom autópályáról, illetve az 1. számú Budapest-Hegyeshalom főútvonalról közelíthető meg. A legközelebbi városi rangú település - Mosonmagyaróvár - 12 km-re, a megyeszékhely Győr 29 km-re található.

A szomszédos Ausztria a hegyeshalmi határátkelőn keresztül 24 km, Szlovákia a rajkai határátkelőn át 29 km távolságra esik. Térkép megtekintéséhez klikkelj ide! Károlyháza rendelkezik vasútállomással, mivel területét kettészeli az 1. számú Budapest-Hegyeshalom európai törzshálózati vasúti fővonal.

A Kisalföldön fekvő település természeti adottságai, a sík felszín, ameddig a szem ellát, és az állandó széljárás. A falu két tájegység, a Hanság és a Szigetköz között terül el, s két védett terület, a Szigetközi Tájvédelmi Körzet és a Fertő-Hanság Nemzeti Park öleli körül.

 

 

fotó galeria

Helyi hírek - hírdetmények

Felhívás

Tisztelt Lakosok!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - eb összeírást végez.

 

A települési önkormányzat az eb összeírás alapján az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

A 2015. évi eb összeírás céljából kérjük Károlyháza közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a törvényben előírt adatok nyilvántartása érdekében a háztartásukban tartott ebekről, a mellékelt összeíró adatlapot szíveskedjenek kitöltve és aláírva visszajuttatni az önkormányzathoz. Az „Adatlap eb összeíráshoz” nyomtatvány szükség esetén beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal Károlyházi Kirendeltségén és a helyi élelmiszer boltokban is.

 

Az adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni, az oltási könyv alapján!

 

Az adatszolgáltatás határideje: 2015. február 28.

 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 

Felhívom a Tisztelt Eb tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az Önkormányzati Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

 

A kitöltéssel kapcsolatban felmerült esetleges kérdésekre választ a 96/228-030-as és a 20/972-2400-as telefonszámon kaphatnak.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

                                                                         dr. Mátyus-Minkó Nikoletta

                                                                                         jegyző

 
Testületi ülés

Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 27-én (hétfő) 18 órakor tartja következő nyílt ülését a Községháza tanácstermében.

 

Napirendi pontok:

  1. Gazdasági Program elfogadása
  2. Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2014. évi beszámolója
  3. Védőnői Szolgálat 2014. évi beszámolója
  4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  5. Leader Egyesület további működésével kapcsolatos tájékoztatás
  6. Egyebek


Az ülésre minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 

 
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI

TÁJÉKOZTATÁS

 

Kivonat

 

 Károlyháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2015. III. (27.) Önkormányzati Rendelete

a Köztisztaságról szóló 12/2008. (X. 29.) ÖK. Rendelet Módosításáról

 

 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI

 

(1)              A község területén az avar és kerti hulladékok kezelése és megsemmisítése az alábbiak szerint végezhető:

 

a)     elsősorban komposztálás útján,

b)     az engedélyezett időszakban elégethető a (2) bekezdésben meghatározott feltételek betartásával.

 

(2)              A lakosság és a levegő tisztaságának érdekében az avar és kerti hulladék égetése a település egész területén minden évben kizárólag a következő időszakban engedélyezett:

 

a)     szeptember 1. és május 31. között.

 

(3)              Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

 

(4)              Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.

 

(5)              Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – a kerti hulladék kellően száraz állapotában, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kerülhet sor.

 

(6)              Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

 

(7)              Az égetés során csak a telken belül és a lakóingatlan területével közvetlenül határos közterületen keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem szállítható. Az égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, pb gáz stb.) nem használható.

 

(8)              Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterület erre a célra igénybe venni tilos. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját épülettől 5 m távolságon belül nem szabad.

 

(9)              A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.

 

(10)         Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

Ez a rendelet 2015. március 30-án lép hatályba.                     

 

Szép Károly                                                               Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta

polgármester                                                                                     jegyző

 

Ügyfélfogadás

Károlyháza Község Önkormányzata

9182, Károlyháza, Úttörő u. 3.

Tel:06/96/228-242
Fax:06/96/228-184
E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges